ROZKŁAD DNIA
Godziny Przebieg zajęć
7:00- 8:30  schodzenie się dzieci do przedszkola, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań , kontakty indywidualne okolicznosciowe wynikające z potrzeb dzieci, zajęcia dodatkowe.(rytmika)
8:15-8:30  czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do sniadania
8:30-9:00   Śniadanie
9:00-10:00 zajęcia dydaktyczne realizowane w/g programu wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę wychowania umozliwiajace dzieciom zdobywanie wiedzy i umiejętności we wszystkich obszarach edukacyjnych .Zabawy dowone wynikajace z zainteresowań dziecka
10:00-10:15  czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia na dwór
10:15-11:15  zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, wycieczki,spacery,obserwacje przyrodnicze
11:15-11:45   czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu
11:45-12:15  Obiad
12:15-14:00  zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, ogladanie bajek, książeczek, czasopism dla dzieci, praca indywidualna 
14:00-14:15  czynności higieniczno- porządkowe,przygotowanie do podwieczorku
14:15-14:30 Podwieczorek
14:30-17:00  zabawy dowolne wg zainteresowań